www.KBENSIAPUKOULUTUS =

KB ensiapukoulutus + cc ensiapukoulutus

Www.kbensiapukoulutus.fi är en gemensam hemsida för 2 företag, vilka båda erbjuder första hjälpen-utbildning i Finland. Våra erfarna och språkkunniga utbildare utbildar på finska, svenska, engelska och norska.

Första hjälpen-kurser:

Vårt mångsidiga kursutbud erbjuder något för alla. Vi erbjuder både lagstadgade första hjälpen-kurser, men även skräddarsydda kurser för olika målgrupper. Vi erbjuder även alla FRK-baserade kurser. Med beaktande av vår personals bakgrund och erfarenhet, specialiserar vi oss i första hjälpen-aktiviteter för barn, ungdom och idrottare. Vi har bl.a. utarbetat egna kurser för personer som jobbar med barn och ungdomar samt för idrottsföreningar.

Vår nyaste kurs: "Första hjälpen för idrottsföreningar" är riktad till idrottsföreningarnas och klubbarnas funktionärer och föräldrar, som huvudsakligen jobbar som volontärer.