Första hjälpen-kurser

Första hjälpen-kurs för idrottsföreningar 4 timmar

Denna skräddarsydda kurs är tillägnad funktionärer och föräldrar inom idrottsföreningar. Lär dig nyttig fakta och kunskap om de vanligaste idrottsskadorna och första hjälpen till dessa.

Innehåll:

• Hur undviker jag idrottsskador?
• Näringsinformation, hur äter jag under tävlingsdagen?
• De vanligaste idrottsskadorna: fakta och och råd
• Hur undersöka en patient för bedömning av skadornas omfattning?
• Återupplivningssituationen: stabilisering av andning och hjärtfunktion, återupplivning och första hjälpen till dessa

Tid: 4 timmar

Pris: 650 euro + moms/grupp. (på kvällstid/veckoslut 750 euro + moms/grupp).

I tillägg kommer utbildarens resekostnader som beräknas enligt skattemyndigheternas resereglement.

LAGSTADGADE FÖRSTA HJÄLPEN-KURSER

Livräddande första hjälpen-kurs 4 timmar

Målsättning: Den som avlagt kursen kan inleda livräddande första hjälpen i situationer, vilka behandlas under kursen.

Innehåll:
• Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor
• Grunderna i livräddande första hjälpen
• Första hjälpen vid medvetslöshet
• Hjärt- och lungräddning (återupplivning)
• Främmande föremål i luftvägarna
• Störningar i blodcirkulationen (chock)
• Stillandet av blodflöde
• Förebyggandet av olyckor
• Vid behov andra tyngdpunktsområden beroende på målgruppen av utbildningen

Tid: 4 timmar

Pris: 650 euro + moms/grupp. (på kvällstid/veckoslut 750 euro + moms/grupp) .

I tillägg kommer utbildarens resekostnader som beräknas enligt skattemyndigheternas resereglemente.

Livräddande första hjälpen-kurs 8 timmar

Målsättning: Den som avlagt kursen kan inleda livräddande första hjälpen i situationer, vilka behandlas under kursen.

• Certifikatet över avlagd kurs i första hjälpen är i kraft i tre år
• Gäller i alla europeiska länder

Innehåll:
• Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor
• Grunderna i livräddande första hjälpen
• Första hjälpen vid medvetslöshet
• Hjärt- och lungräddning (återupplivning)
• Främmande föremål i luftvägarna
• Störningar i blodcirkulationen (chock)
• Sår
• De vanligaste typerna av sjukdomsanfall
• Brännskador
• Vid behov även övriga tyngdpunktsområden utgående från målgruppen

Tid: 8 timmar

Pris: 890 euro + moms/grupp. (På kvällstid/veckoslut 990 euro + moms/grupp). I tillägg kommer utbildarens resekostnader som beräknas enligt skattemyndigheternas resereglemente.

Grundkurs i första hjälpen - 16 timmar

Målsättning: Den som avlagt kursen behärskar grunderna för att ge första hjälpen i enlighet med kursinnehållet.

• Certifikatet över avlagd kurs i första hjälpen är i kraft i tre år
• Gäller i alla europeiska länder

Innehåll:
• Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall
• Grunderna i livräddande första hjälpen
• Första hjälpen vid medvetslöshet
• Hjärt- och lungräddning (återupplivning)
• Främmande föremål i luftvägarna
• Störningar i blodcirkulationen (chock)
• Sår
• De vanligaste typerna av sjukdomsanfall
• Brännskador och skador orsakade av elstöt
• Ledskador och benbrott
• Förgiftningar
• Användning av defibrillator

Tid: 16 timmar

Pris: 1590 euro + moms/grupp. (På kvällstid/veckoslut 1790 euro + moms/grupp). I tillägg kommer utbildarens resekostnader som beräknas enligt skattemyndigheternas resereglemente.

Fortsättningskurs i första hjälpen - 16 timmar

Första hjälpens fortsättningskurs fördjupar informationen och färdigheterna, som lärdes under grundkursen. Nya saker i kursen är bl.a. undersökning av den skadade patienten och behandling av multitraumapatienter.

• Deltagande förutsätter ett giltig grundkurs-certifikat
• Kursen består i huvudsak av övningar

Innehåll:
• Akut första hjälpen-repetition: anmälan, medvetslöshet, återupplivning, chock
• Första hjälpen-taktik
• Skador på inre organ
• Skademekanismen
• Undersökning av skadade
• Skador vid bröstkorgen, magen och höft
• Ryggskador (frakturer)
• Huvud och ansiktsskador
• Övervakning av patienten
• Första hjälpen-positioner
• Värmeslag
• Hypotermi och förfrysning
• Återupplivning av barn och spädbarn
• Användning av defibrillator

Tid: 16 timmar

Pris: 1590 euro + moms/grupp. (På kvällstid/veckoslut 1790 euro + moms/grupp). I tillägg kommer utbildarens resekostnader som beräknas enligt skattemyndigheternas resereglemente.

Första hjälpen-repetitionskurs - 4 timmar

På repetitionskursen:
• Går vi igenom före detta lärda saker
• Uppdaterar de senaste rekommendationerna
• Du får en repetitions märkning och ytterligare 3 år av giltighetstid för tidigare grundkurscertifikat

Innehåll:

• Agerande vid nödsituationer som kräver första hjälpen-åtgärder
• Undersökning av patient
• Återupplivning: stabilisering av andning och hjärtfunktion, återupplivning, medvetslöshet
• Borttagning av främmande föremål från luftvägarna
• Blödning, chock och användning av defibrillator

Tid: 4 timmar

Pris: 650 euro + moms/grupp. (på veckoslut 750 euro + moms/grupp). I tillägg kommer utbildarens resekostnader som beräknas enligt skattemyndigheternas resereglemente.

Första hjälpen-repetitionskurs - 8 timmar

På repetitionskursen:
• Går vi igenom före detta lärda saker
• Uppdaterar information för att återspegla de senaste rekommendationerna
• Du får en repetitions märkning och ytterligare 3 år av giltighetstid för tidigare grundkurscertifikat

Innehåll:

• Hjälpförfarandet vid en olycka eller vid sjukdomsanfall: utvärdering av situationen, från anmälan till akut första hjälpen-åtgärder
• Undersökning av patienten
•Återupplivning: stabilisering av andning och hjärtfunktion, återupplivning, medvetslöshet, främmande föremål i luftvägarna

• Sjukdomsanfall: symptomer för stroke, svimning, bröstsmärtor, epilepsi, diabetes, kramper, andningsproblem (astma, allergi)
• Olika sår, blödning, chock
• Brännskador
• Användning av defibrillator

Tid: 8 timmar
Pris: 890 euro + moms/grupp. (På veckoslut/kvällstid 990 euro +moms/grupp). I tillägg kommer utbildarens resekostnader som beräknas enligt skattemyndigheternas resereglemente.

Vardagens olycksfall - 4 timmar

Vardagens olycksfall-kursen riktar sig till alla, men speciellt till föräldrar, lärare, personal i förskolan, småbarnsföräldrar och barnskötare:
• Som inte har tidigare erfarenhet av första hjälpen till barn och vuxna
• Som har ett behov att uppdatera eller revidera tidigare lärda första hjälpen färdigheter

Första hjälpen-kurser är viktiga för alla, men speciellt viktiga för personer, som jobbar med barn och ungdomar. Kursen innehåller föreläsningar och övningar

Innehåll:
• Barnets återupplivning
• Främmande föremål i luftvägarna
• Behandling av olika typer av sår
• Stukad fotled och brutna ben
• Hjärnskakning, näsblod, tand- och ögonskador
• Akut buksmärta

Tid: 4 timmar
Pris: 650 euro + moms/grupp. (veckoslut 750 euro + moms/grupp). I tillägg kommer utbildarens resekostnader som beräknas enligt skattemyndigheternas resereglemente.

Defibrillator användarutbildning - 4 timmar

På defibrillatorkursen:
• Lär man sig använda en för lekman riktad, rådgivande defibrillator (AED)
• Lär man sig känna igen en situation där återupplivning är nödvändig samt att ringa ett nödsamtal
• Lär man sig använda en AED defibrillator som en del av återupplivningsprocessen

Utbildningen är lämplig för personer:
• Som inte har tidigare erfarenhet med en defibrillator
• Som behöver uppdatera eller revidera tidigare lärda kunskaper och färdigheter

Innehåll:
• Identifiering av en akut återupplivningsituation
• Hur man gör en akut nödanmälan
• Användning av defibrillatorn, i kombination med återupplivning
• Defibrillatorns grundprinciper

Tid: 4 timmar
Pris: 650 euro + moms/grupp. (På kvällstid/veckoslut 750 + moms/grupp). I tillägg kommer utbildarens resekostnader som beräknas enligt skattemyndigheternas resereglement.