KB ENSIAPUKOULUTUS

KB Ensiapukoulutus erbjuder ett mångsidigt urval av första hjälpen-kurser för företag, föreningar och privatpersoner. Vi fokuserar på interaktiv kommunikation och praktiska övningar. Vi erbjuder både skräddarsydda och lagstadgade första hjälpen-kurser. Vi erbjuder även lagstadgade kurser baserade på Finlands Röda Kors-material.

Våra utbildare har en lång erfarenhet av utbildning och praktisk dejourering inom första hjälpen. Dels genom samarbete med Johanniterhjälpen i Finland rf (skol- och församlingsprojektet) och Suomen Ensiapukoulutus och dels genom aktivt deltagande inom den frivilliga brand- och räddningstjänsten. Årligen utbildar vi över 8.000 personer.

UTBILDARE

Jag heter Kia Brummer, jag är fembarnsmamma. Jag blev färdig utbildad sjukskötare i maj 1993. Jag specialiserade mig då inom barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri. Sedan dess har jag specialiserat mig
på diabetes på grund av att två av mina egna barn insjuknade i diabetes typ 1 i tidig barndom. Till vår familj hör två hypo-hundar (hjälphund för diabetiker).
Jag genomförde en hypohund utbildning med den yngre av våra hundar.

Sedan 2010 har jag tjänstgjort som sjuksyster inom Finlands Johanniter ridderskap samt som volontär inom Johanniterhjälpen i Finland rf. Där jag deltagit i första hjälpen-dejourering och första hjälpen-utbildning.

Sedan 2014 har jag arbetat tillsammans med Johan Nyman som första
hjälpen-utbildare inom Johanniterhjälpen i Finlands rf.s skol- och församlingsprojekt, vars syfte är att utbilda lärare, elever och församlingsungdomar, hjälpledare till att kunna ge första hjälp.

Jag gick FRK första hjälpen-utbildarkurs 2017 och har därigenom en utbildning för instruktör i första hjälpen och hälsokunskap UHF dvs ETK-utbildning på finska. Den uppdaterar jag vart tredje år. Det ger mig kompetens att ge alla lagstadgade utbildningar inom första hjälpen med intyg.

Jag utbildar på svenska, finska och engelska.

Mitt namn är Johan Nyman och ansvarar för försäljning och marknadsföring av våra kurser och produkter.
Min karriär inom räddningstjänsten började som brandman vid Borgå Brandverk
1989. Sedan dess har jag varit aktiv inom den frivilliga brand- och räddningstjänsten som första hjälpare och släckningsman. Därtill har jag över 10 års erfarenhet av
att utbilda brandkårsungdomar i Kyrkslätt med omnejd.
Sedan 2014 har jag fungerat som första hjälpen-utbildare inom bl.a. Johanniterhjälpen
i Finland rf och dess skolprojekt.

Jag utbildar på svenska, finska, norska och engelska.